Villkor

Användarvillkor för arrangörer

Deltaga.nu är en webbtjänst för att hantera anmälningar samt kringtjänster till detta. Deltaga.nu tillhandahåller det tekniska systemet och tar ej ansvar för användares åtaganden eller arrangemangs genomförande.

Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter hos Deltaga.nu så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd. Arrangör som nyttjar tjänsten åläggs att hantera personuppgifter som samlas in med Deltaga.nu enligt svensk lagstiftning.

Information på Deltaga.nu

Deltaga.nu tar ej ansvar för den information som användare av systemet väljer att skicka ut. Arrangören är ansvarig för att upphovsrätten, personuppgiftslagen och andra svenska lagar och förordningar följs. Skulle någon form av olagligt innehåll påträffas kommer detta genast att tas bort.

Deltaga.nu får ej användas för att sprida oanmäld reklam till fysisk person eller information som strider mot svensk lag. Meddelanden som skickas genom systemet ska vara kopplad till det aktuella arrangemanget.

Användaren är införstådd med att Deltaga.nu:s webbtjänst endast får användas för lagliga ändamål och användaren åtar sig att hålla Deltaga.nu (Jimmy Dahl) skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Deltaga.nu med anledning av användarens användning av webbtjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

Arrangemang som är olagliga, oetiska, kränkande, diskriminerande eller på annat sätt otillbörliga får inte publiceras på Deltaga.nu. Skulle sådant arrangemang ändå publiceras har Deltaga.nu rätt att när som helst, utan att i förväg meddela arrangören, ta bort arrangemanget.

Skyldigheter för arrangörer

Arrangörer har skyldighet att beskriva arrangemanget korrekt och hålla sin information uppdaterad. Arrangörer har alltid fullt ansvar för sin publicerade information. Den information som arrangören publicerar får inte ha som avsikt att ändra Deltaga.nu:s funktionalitet

Om arrangören tvingas ställa in ett arrangemang ska arrangören omedelbart informera både deltagarna och Deltaga.nu om detta.

Leverans

Inbetalningar från deltagare landar på vårt klientmedelskonto och utbetalas till arrangörens bank-/plusgiro med ca 14 dagar fördröjning om inget annat har avtalats. Ett klientmedelskonto är ett skyddat konto vilket gör att era pengar är säkrade. Läs mer om vårt klientmedelskonto här.

Avtal, pris och giltighet

För att få använda webbtjänsten Deltaga.nu måste användaren acceptera våra allmänna villkor (dessa). Arrangör som tar emot betalning mot eget post-/bankgiro kommer att faktureras kostnaden för tjänsten i efterskott efter varje genomfört arrangemang. Arrangör som nyttjar vår kortbetalningstjänst kommer att debiteras kostnaden för varje anmälan inkl. transaktionsavgift för kortbetalning i samband med vår utbetalning till arrangören. Avtalet gäller tills en skriftlig uppsägan kommer in, då avslutas tjänsten efter önskemål. Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift.

För varje deltagare som anmäler sig till arrangörens arrangemang utgår en avgift. Om arrangören väljer att nyttja vår kortbetalningstjänst tillkommer en transaktionsavgift för varje inbetalning. Gällande avgifter finns angivna nedan.

Avgifter

Prislista anmälningssystem
Prislista tidtagning

Deltaga.nu:s ansvar

Deltaga.nu är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter eller liknande händelser.

Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t ex förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje part eller utebliven nytta av avtalet. Deltaga.nu är ej skadeståndsskyldig om någon gör intrång i våra datorresurser och skaffar sig tillgång till, eller förstör eller förvanskar information.

Driftavbrott

Deltaga.nu strävar efter att alltid vara i drift, dock kan driftavbrott ske. Skulle driftavbrott ske och information gå förlorad utgår ingen ersättning och Deltaga.nu friskriver sig från allt ansvar. Vid planerade driftavbrott meddelas användare i god tid så att ingen information skall gå förlorad.

Ändringar i detta avtal

Deltaga.nu har rätt att ändra dessa villkor eller Deltaga.nu:s avgifter efter att ha lämnat meddelande om detta på siten. Ändrade villkor och avgifter kommer att tillämpas på nya arrangemang från dagen för införandet på siten.

Leverantören

Leverantör av tjänsten är Webblandskapet. Vi är en webbyrå baserad i Norrköping.

Du når oss snabbast och enklast via e-post på adressen info@deltaga.nu, men även på telefon, 070-3745441 eller genom att skicka ett brev till:

Deltaga.nu
att. Jimmy Dahl
Valhallavägen 11
618 30 Kolmården

Användarvillkor för deltagare

Deltaga.nu är en webbtjänst för att hantera anmälningar samt kringtjänster till detta. Deltaga.nu tillhandahåller det tekniska systemet och tar ej ansvar för användares åtaganden eller arrangemangs genomförande.

Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter hos Deltaga.nu så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd. Arrangörer som använder Deltaga.nu för att ta emot anmälningar åläggs att hantera personuppgifter som samlas in med Deltaga.nu enligt svensk lagstiftning.

Försäljare

Det är arrangören av respektive arrangemang som är säljare till den anmälan du betalar för. Deltaga.nu förmedlar tjänsten att ta emot anmälningsuppgifterna och tar vid kortbetalning emot anmälningsavgiften till vårt klientmedelskonto för utbetalning till arrangören.

Betalning

Vilka betalningsalternativ som erbjuds väljs av arrangören. I vissa fall sker betalning direkt till arrangörens bankgiro, annars till arrangörens Swish-nummer. Då sker betalning först efter att anmälan har genomförts enligt de instruktioner som du får tillsammans med din anmälningsbekräftelse.

Ångerrätt och reklamation

När du handlar på internet gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som ger dig 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller dock inte för kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande, läs här för vidare information. Om du via Deltaga.nu har köpt en vara eller tjänst och vill nyttja ångerrätten vänder du dig direkt till arrangören för det arrangemang du har anmält dig till. I de flesta fall har arrangören en policy att inte betala tillbaka några anmälningsavgifter, vi rekommenderar därför Startklars försäkring för motion och tävling eller Folksams motionsloppsförsäkring som bland annat innehåller avbeställningsskydd.

Leverans

När du har genomfört din anmälan får du direkt en bekräftelse på skärmen att anmälan är registrerad. Inom några minuter får du även en bekräftelse på din e-post förutsatt att du har fyllt i din korrekta e-postadress. Om du betalar med kort kommer du även att få en bekräftelse till din e-post på att vi har mottagit din betalning. Betalar du direkt till arrangörens post-/bankgiro får du istället en bekräftelse till din e-post när arrangören har bockat av din inbetalning i vårt system.

Ändringar i detta avtal

Deltaga.nu har rätt att ändra dessa villkor eller Deltaga.nu:s avgifter efter att ha lämnat meddelande om detta på siten. Ändrade villkor och avgifter kommer att tillämpas på nya arrangemang från dagen för införandet på siten.

Tillhandahållande av tjänst

Leverantör av tjänsten är Webblandskapet. Vi är en webbyrå baserad i Norrköping.

Du når oss snabbast och enklast via e-post på adressen info@deltaga.nu, men även på telefon, 070-3745441 eller genom att skicka ett brev till:

Deltaga.nu
att. Jimmy Dahl
Valhallavägen 11
618 30 Kolmården