Prislista

Prislista

Nedanstående avgifter gäller för arrangörer som vill nyttja Deltaga.nu:s tjänst. Deltagaren betalar alltid den avgift som anges i samband med anmälan.


Priser för anmälningssystem

Per deltagare5 SEK
Per såld tilläggstjänst3 SEK/sålt tillägg
Per kortköp4,375 %/transaktion (dock lägst 8,75 SEK)

Alla priser är inkl. 25% moms.

Exempel:

Du arrangerar en tävling och får 100 deltagare. Anmälningsavgiften är 200kr/deltagare. Av dessa 100 deltagare väljer 20 att köpa till en t-shirt (en tilläggstjänst á 100kr).

Era intäkter: (100 * 200) + (20 * 100) = 22 000 kr
(anm.avgifter) + (tillägg)

Vår avgift: (100 * 5) + (20 * 3) + (100 * 200 * 0,04375) + (20 * 100 * 0,04375) = 1 522,50 kr
(kostnad anm.avgifter) + (kostnad tillägg) + (trans.avgift för anm.avgifter) + (trans.avgift för tillägg)


Priser för tidtagning

Tidtagningen säljs som en tjänst där vi tillverkar nummerlappar, levererar och monterar all utrustning och är på plats under tävlingen för att säkerställa att allting fungerar. För att göra det enkelt för dig som arrangör har vi inga fasta avgifter utan tar enbart betalt per nummerlapp enl. prislistan nedan. I avgiften för nummerlappen ingår allt.

Kostnad per deltagare *20 SEK (dock lägst totalt 7500 SEK för ett arrangemang)
Extra avgift vid sen beställning **10 SEK / nummerlapp
Milersättning ***30 SEK/mil

Alla priser är inkl. 25% moms.

* = Vi räknar varje levererad nummerlapp som en deltagare, även om deltagaren inte startar eller nummerlappen inte används.

** = Ordinarie pris gäller vid beställning av nummerlappar minst en vecka innan arrangemanget. Det går dock bra att vid behov beställa fler nummerlappar fram till två dygn före arrangemanget till en extra kostnad per nummerlapp.

*** = Milersättning debiteras tur och retur från Norrköping till arrangemangets plats. Vid arrangemang inom Norrköpings kommun debiteras ingen milersättning.

Exempel 1:

Du arrangerar en tävling i Stockholm och räknar med att få max 400 deltagare och beställer därför 400 nummerlappar. Vi debiterar milersättning för 32 mil.

Vår avgift: (400 * 20) + (32 * 30) = 8960,00 kr